İngiltere Vize Rehberi

About This Project

GENEL ÖĞRENCİ VİZESİ  (Uzun Süreli Vize )
Birleşik Krallığa İngilizcenizi geliştirmek için gelmek istiyorsanız İngilizce öğrenimine zaten başlamış olduğunuzu göstermeniz gerekmektedir. Ancak bu şekilde Genel Öğrenci vizesine başvuru hakkınız olacaktır. Yani bu vize türüne başvuru yapabilmeniz için en az Intermediate seviyesinde bir İngilizceniz olmalı ve bunu aldığınız sertifika ile ispatlamalısınız. 6 aydan daha uzun süreli kurslarda öğrenim görmek amacıyla İngiltere’ye gelen uzun dönemli öğrenciler bu vizeye tabi tutulacaklardır. Genel öğrenci vizesi öğrenim görmek istediğiniz kursun süresine göre belirlenecektir. Bu vizeyle öğrenci İngiltere de vizesini uzatabilecek ve haftalık 10 Saat’lik çalışma iznine sahip olacaktır.
Öğrenci vizesi öncelikle 6 ay ve daha uzun süreli programa gitmek isteyenler ve/veya süresi ne olursa olsun bir programdan sonra başka bir programa katılmayı planlayanlar için alınması gereken vize tipidir. Bu vize tipinde değerlendirme TIER 4 adı verilen 40 puanlı bir sistem üzerinden yapılmaktadır.
TIER 4 sisteminde 30 puan okuldan alınacak olan kabul belgesinden ve 10 puan ise yeterli ve kuralına uygun miktarın bulunduğu banka hesabından verilmektedir. Öğrencinin vize alabilmesi için 40 puanın hepsini alması gerekmektedir. Genel Öğrenci Vizesi uzatılabilir bir vizedir. İngiltere’de öğrencilik durumu devam ettiği sürece ilgili kuruma başvurularak vize süresi uzatılabilir. Ayrıca bu vize tipinde öğrencilere haftada 10 saat çalışma izni verilmektedir.
Genel Öğrenci Vizesi için hazırlanması gereken belgeler:
1) VAF3 Başvuru Formu (On-line olarak doldurulacak. Visit- Special Visit – (Special) Student visitor, to study English Language)
2) Appendix 8 Student Visa ek başvuru formu
3) En az 1 yıl geçerli pasaport
4) Varsa eski pasaportlarınız
5) 2 adet beyaz fonlu 45 mm X 35 mm ölçüsünde son 3 ay içinde çekilmiş arkası beyaz fonlu vesikalık fotoğraf.
6) Vize Başvuru Ücreti
7) Eğitim alacağınız kuruluştan CAS kabul mektubu. Elegance tarafından dosyanıza eklenecek.
8) İngilizce bilginizi gösteren B1 düzeyinde belge .(Özel kurs sertifikası, İngilizce eğitim aldığınıza dair Transcript veya var ise TOEFL/IELTS Skoru)
9)  Kuralına uygun banka hesabı- Banka hesabında 28 gün kuralı uygulanır.
10)Yurtdışında ki eğitim ve yaşam giderlerinizi karşılayabileceğinizi gösteren,  o günün hesaptaki miktarını teyit edecek bankanın başlıklı kâğıdına yazılmış, kaşe ve imza atılmış Banka mektubu ve Banka hesap cüzdanları.
11)Bu miktarın gerçekliği, bankadan konsolosluk tarafından teyit edilir. Mektup örneği  Elegance danışmanınız tarafından teslim edilecektir.
12)Banka Hesabı ailenize de ait olabilir.  Hesap cüzdanlarınızın güncel olması, hesaplarda en az yurt dışında kalacağınız süre boyunca eğitim, yaşam, konaklama ve gidiş – dönüş uçak bileti giderleriniz için yeterli olacak miktarda para bulunması, hesap geçmişlerinin ve hesap hareketlerinin görülmesi, yeni yatmış paranın kaynağının ispatlanması tavsiye edilir.*
13)Banka hesabı aile bireylerinizden birine ait ise Sponsorluk belgesini imzalaması gerekmektedir.  Bu evrak EDU-POİNT danışmanınız tarafından verilecektir.
14)Çalışanlar için; eğitim süreleri boyunca işyerlerinden izinli olacaklarını belirten şirket yazısı ve beraber maaş bordroları,  işe giriş bildirgesi.
15)Şirket sahipleri için Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi.
16)En son okuduğunuz okula ait mezuniyet belgesi / diplomanız ( hala öğrenci olanlar için yeni tarihli öğrenci belgesi ve transkript)
17)Evli iseniz evlenme cüzdanı
18)8-18 yaş arası başvurularda Anne ve Babanın noterden alacağı İngilizce Muvafakatname
19)Askerlik terhis / tecil belgesi
20)Nüfus Kayıt Örneği
21)Sabıka Kaydı
22)Varsa gayrimenkullere ait tapular, araba ruhsatı ve kira gelirini gösteren belgeler
23)Tüm Pasaportlarınızın işlem görmüş sayfalarının fotokopileri
İngilizce olarak hazırlanması gereken belgeler danışmanınız tarafından size bildirilecektir.

1.ZİYARETÇİ ÖĞRENCİ VİZESİ
6 ay veya daha kısa süreli kurslarda öğrenim görmek amacıyla İngiltere’ye gelen kısa dönemli öğrenciler bu vizeye tabi tutulurlar. Öğrenci/Ziyaretçi vizesi 6 aylık olup bu 6 aylık sürede öğrenci Haftalık 10 saatlik çalışma imkânından yararlanamayacak ve vize süresi dolduğu zaman vizesini İngiltere de uzatamayacaktır. Bu vizeyi alan öğrenci vizesini ancak kendi ülkesine dönüp uzatabilme imkânına sahip olacaktır.
Ziyaretçi öğrenci vizesi maksimum 6 aya kadar katılınabilecek programlar için gerekli olan vize tipidir. Bu vize maksimum 6 aya kadar verilir ve uzatılamaz. Bu vize tipinde öğrencilerin çalışma izni bulunmamaktadır. Bu vizeye 2 haftadan itibaren 6 aya kadar eğitim almak isteyen, eğitim programı bitince başka bir programa katılmak istemeyen öğrenciler başvurabilirler.
Ziyaretçi öğrenci vizesi için hazırlanması gereken belgeler : (Kısa süreli Vize)

1) VAF1D Başvuru Formu (On-line olarak doldurulacak Visit- Special VisitorType – Student Visitor, up to 6 months)
2) En az 1 yıl geçerli pasaport. (Yeni pasaport başvuruları 4 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanınızın aslı ile birlikte ikamet ettiğiniz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Pasaport başvuruları ile ilgili detaylı bilgi için www.iem.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.)
3) Varsa eski pasaportlarınız
4) 2 adet beyaz fonlu 45 mm X 35 mm ölçüsünde son 3 ay içinde çekilmiş arkası beyaz fonlu vesikalık fotoğraf.
5) Vize Başvuru Ücreti
6) Eğitim alacağınız kuruluştan kabul mektubu ( acceptance Letter) ; kabul mektubunuzda CAS Numarası, programın haftalık ders saati, başlangıç ve bitiş tarihleri, konaklama bilgileri, okul + konaklama ücreti ile ilgili bilgiler yer almalıdır.
a) Kurs ücreti ve ödenmişse makbuzu
b) Kalacağınız yerin detayları ve ücreti
c) Haftada kaç saat ders göreceğiniz
d) Kursun başlama ve bitiş tarihleri
7) Elegance tarafından konsolosluğa hitaben yazılacak öğrenci vizesi talep referansı.
8) Yurtdışında ki eğitim ve yaşam giderlerinizi karşılayabileceğinizi gösteren banka mektubu ve banka hesap cüzdanı fotokopileri. Banka Mektup örneği  Elegance danışmanınız tarafından teslim edilecektir.
9) Banka hesabı aile bireylerinizden birine ait ise Sponsorunuzun bu evrakları hazırlayacaktır.
10)Eğer Sponsorunuz var ise imzalı Sponsorluk Belgesi. Evrak örneği  Elegance danışmanınız tarafından verilecektir.
11)Çalışanlar için; eğitim süreleri boyunca işyerlerinden izinli olacaklarını belirten şirket yazısı ve beraber maaş bordroları.

Category
vizeler