İrlanda Vize Rehberi

About This Project

BAŞVURULAR FORMU VE EVRAKLAR 3 SET OLARAK HAZIRLANACAKTIR!
1)      Vize formu eksiksiz olarak, İngilizce doldurulacaktır.

http://www.irlconsulist.com/forms/app/visaapp.pdf
2)      Pasaport
3)      3 adet fotoğraf
4)      Pasaportun tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi.
5)      Pasaportun vize tarihinden sonra 12 ay geçerliliğini olması
6)      Kurs/Okul Kabul Belgesi (Elegance tarafından teslim edilecektir.)
7)      Eğitim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
8)      İrlanda’da bulunduğu süre içerisinde gerekli olan harcamalarla ilgili olarak finansal doküman (en az 6 aylık)
9)      İyi niyet Mektubu.
10)   Başvuru sahibi çalışıyor ise iş yeri yazısı ve resmi evrakları
11)   Başvuru sahibi öğrenci ise Öğrenci Belgesi
12)   Seyahat Sağlık sigortası (İrlanda’ daki eğitim süresini kapsayacak)
13)   Uçak rezervasyonu
14)   Bugüne kadar alınmış eğitim sertifikaları
15)   İngilizce yeterlilik belgesi ( var ise TOEFL / Cambridge )
16)   Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
17)   Sabıka Kaydı
18)   Bu form doldurulacak.  Questionnaire (Formlar Adobe Acrobat Formatındadır)
19)   Sponsordan alınacak evraklar (1. Dereceden Akraba öncelik sebebidir)

  • Sponsorluk Belgesi
  • 6 Aylık banka hesap cüzdanı veya maaş bordrosu
  • Çalışıyor ise İşe giriş bildirgesi, son 3 aylık maaş bordrosu, işyerinden çalıştığına dair mektup)
  • İşveren ise Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza sirküsü
  • Tapu ve araba ruhsat fotokopisi ( varsa)
  • 8-18 Yaş arası yaz okulu öğrencileri için anne ve babanın noter aracılığı ile alacağı Muvafakatname
  • Evliler için evlilik cüzdanı fotokopisi

20)   Vize ücreti

  1. Tek girişli EUR60 veya 135 TL
  2. Çok girişli EUR100 veya 225 TL

BÜTÜN BELGELER İNGİLİZCE TERCÜMELERİYLE BİRLİKTE SUNULMALIDIR!

Not: Her öğrenci vize sürecinde kendi şartlarına göre değerlendirilmektedir. Kurs / Okul kayıtlarını Elegance aracılığı ile gerçekleştiren adaylardan vize ücreti talep edilmemektedir

Category
vizeler